Lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık döneminde yaşadıkları sıkıntıları analiz ederek ihtiyacı olan üniversiteye hazırlık lisesi olarak kuruldu.
       Öğrencinin öğretmenini sevdiği - saydığı samimiyetin olduğu özde, sade ,disiplinli,mütevazi ve ölçülü,takip edebileceği sayıda öğrenciyle,sınırlı sayıda kontejanıyla,eğitimin doğasını bozmadan,öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş,ek eğitime ihtiyaç duymayacağı bir okuldur.
                 Bu yüzdendir ki , kolej  modüler lüks değil bir ihtiyaçtır.
Okul konsepti üniversiteye hazırlığın geniş zamana yayılarak öğretilenin kalıcılığını sağlamak amacıyla öğrenciye öğrenme sorumluluğunu veren ,öğretmenler ve rehberlik birimi öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alarak hizmet vermektedir.
           Her hafta tarama veya denemenin olduğu, hergün bütün derslerden soru çözümü yapabileceği,ders hocaları tarafından yapılan rehberliği ,bütün sınıflara aynı hocaların ders vereceği ,öğretmenin öğrenciyi tanıyabileceği,iletişimin aktif olduğu ,her ders saatinden birer saat  fazla ders konularak öğrencinin ödevlerinin,eksik konularının kontrolünün yapıldığı, sürekli kontrol altında olacağı ,temiz,hijyenik  ve kendini özel hissettiği  bir okuldur. 
Özel okulculukta ezber bozuyoruz!
             Öğrencimiz robot ,velimizde müşteri değildir...