Bireyin kendisini tanımasını,güçlü yanlarını ortaya çıkarmasını,yeteneklerini keşfetmesini 

amaçlayan ,hedef kaymalarını saptayıp hedefe yönlendiren ,kaynaklarını maksimum kullanmalarını sağlamasını çalışan ,kişisel stratejilerini belirlemede yol gösterici  olan profesyonel rehberlerdir.