Kolej modüler ,öğrencilerine özgür bir ortamda disiplinli eğitim veren bir okuldur. Okulun disiplin anlayışı, öğrencilerinin kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alması üzerine kuruludur.

Okulda özdenetim ve otokontrol esas alınmakta; bu yöntemle birlikte çocuklarımızın doğru zamanda, doğru yerde, doğru hamleyi yapmaları ve kendileri için doğru olan kararları almalarına yönelik bir özgüven duygusu verilmektedir.

Başkalarının kişilik, hak ve özgürlüklerine mutlak saygı ve tahammül, okulun eğitim felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır.