9.sınıfta üniversiteye hazırlık programımızın temel hedefi ;

Öğrencilerimizin anlama - kavrama - yorumlama -çıkarım yapabilme -işlem yapabilme ve disiplinler arası öğrenme yaklaşımını kullanabilmedir.