Gelişimsel rehberlik anlayışı

-Her birey özeldir ve değerlidir.

-Danışmanlık hizmetleri akademik ve ahlaki eğitimin ve hatta hayatın bir parçasıdır.

-Rehberlik ve danışmanlık çalışmaları ile öğrencilerin empati kurabilen, sorumluluk bilinci ve özgüveni olan, değişim ve gelişimlere açık, yaratıcı, çözüm odaklı olan bireyler olması hedeflenir.

-Tüm çalışmalar kişinin farklılıkları, hazırbulunuşluk düzeyleri, öğrenme yaklaşımları dikkate alınarak uygulanır.

SEVGİLİ VELİMİZ,

Bir çocuğun beynine giden yol kalbinden geçer ve onların o güzel kalplerini ancak gözlerinden görebiliriz. Bu yüzden önce öğrencimizle doğru bir iletişim kurup sonrasında öğrencimizin başarısı için onu desteklemeliyiz.

  Öncelikli amacımız çocuklarımızın  nefret, haset, gurur, inat gibi negatif duygularından uzak durarak  sevgi, hoşgörü, saygı, huzur gibi pozitif duygular katarak doğru bir karakter edindirmektir. Bu noktada çocuklarımızdan beklentilerimizi ne kadar esnek tutarsak akademik ve sosyal hayatta kendini net ifade edebilen, özgüven sahibi, kendinin farkındalığında bireyler yetiştirmiş oluruz. Beklentilerinizin aşırı olması sonucunda oluşan problemlerde sizlere  küçük bir tavsiyemiz var. Sınav sonuçlarının sadece derslerdeki başarının ölçütü olduğunu unutmayınız. Biz  Kolej Modüler eğitimcileri olarak amaçlarımızın  arasına okulda öğrendiği bilgileri okul duvarları dışına taşıyabilen, problem çözme odaklı, mantık yürütebilen, analitik düşünebilen, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, öngörülü, çağdaş, laik ve demokratik bireyler yetiştirerek  onlara güzel geleceklerin sağlam temellerini attırmaktır.

 Bu yüzdendir ki iyi ve mutlu bir insanın her şeyden daha önemli olduğunu unutmadan çocuklarımızı tanıyarak ve doğru yönlendirerek  sosyal  ve kültürel anlamda olgunluk katarak başarılı bireyler olmaları için çalışıyoruz.